Ziektenleer
 

Wat zijn de symptomen die optreden bij cataract

Het gezichtsvermogen vermindert, het zicht wordt waziger, de kleuren grauwer en doffer. Soms ziet men dubbel.
Aanvankelijk kunnen sterkere brilglazen nog verbetering brengen, maar uiteindelijk is een heelkundige ingreep de enige behandeling.
Een staaroperatie kan het gezichtsvermogen vrijwel volledig herstellen.

Wat is de oorzaak van cataract

In het oog bevindt zich direct achter de pupil, een lens. Deze lens is normaal glashelder en focuseert het beeld op het netvlies dat zich achteraan in het oog bevindt.
Staar of cataract is een vertroebeling van deze ooglens.

Deze vertroebeling kan aangeboren zijn, het gevolg zijn van een ontsteking of een ongeval. Ook door inname van medicatie kan staar ontstaan. Meestal ontstaat staar echter door veroudering van het lensweefsel.

Wat is de behandeling van cataract

Tot voor kort bestond er voor de behandeling van cataract slechts één techniek : de phaco emulsificatie.

catarct techniek

"Phaco-emulsificatie" onder lokale verdoving (indruppeling van verdovende druppels, geen inspuiting).
Dit is de meest moderne techniek waarbij de chirurg het kapsel opent waarin de troebele lens zich bevindt. Deze lens wordt verbrijzeld, de resten worden opgezogen en er wordt een kunstlens geplaatst.
Dit gebeurt allemaal via een kleine insnede waarop geen hechtingen worden geplaatst.
De operatie duurt 20 à 30 minuten .
Deze ingreep gaat gepaard met een korte opname in het dagziekenhuis.

FEMTO CATARACT is de nieuwste technologie waarbij de cataractoperatie grotendeels met LASER wordt verricht in plaats van met mesjes.

Het Catalys Precision Laser System biedt voor de behandeling van cataract een compleet nieuwe techniek die lasergestuurd werkt en de behandeling daarmee nog preciezer uitvoerbaar maakt. Het herstel zal dankzij deze techniek sneller zijn en het uiteindelijke resultaat beter voorspelbaar. Deze techniek verhoogt dus de veiligheid en de nauwkeurigheid. Door meer precisie is er meer kans op betere resultaten en is er minder kans op complicaties. Als voorbereiding voor de laser, wordt eerst een computer gestuurde scan van het oog gemaakt (OCT) waarmee een 3D planning van de ingreep wordt verricht. De ingreep is dus robot-gestuurd. Vervolgens wordt door de laser 4 cruciale stappen van de cataractoperatie gedaan :

1. Insnede in het oog
2. Correctie van het astigmatisme
3. Op maat incisie van het voorste lenskapsel
4. Fragmenteren van de cataract lens

catarct techniek

Wat is nu het verschil tussen een moderne cataractingreep met de Catalys-laser en de vroegere handmatige techniek ?

Door gebruik te maken van de ‘Catalys Laser’ kan uw oogchirurg u een meer comfortabele, zachte, nauwkeurige en gepersonaliseerde behandeling aanbieden. Hierdoor verloopt de ingreep sneller, zijn de resultaten nog nauwkeuriger en is de kans op verwikkelingen kleiner. Hoe werkt de Catalys laser ? Elk oog heeft een unieke afmeting en vorm. Voor de behandeling zal de Catalys laser een uiterst precieze scan van het oog uitvoeren. Hierdoor kan uw chirurg een behandeling uitvoeren die volledig op maat van dit oog en dus uniek is. Insnijden gebeuren niet met mesjes maar met laser. Openen van het lenskapsel met laser i.p.v. pincetjes. Het is de bedoeling om de opening van dit lenskapsel zo rond mogelijk te maken, en net groot genoeg om de kunstlens nadien net te overlappen. Met de Catalys-laser daarentegen kan uw chirurg deze opening perfect 100 % rond maken, met een diameter die we meestal instellen op 4.95 mm. Klinische studies toonden aan dat de nauwkeurigheid van de Catalys-laser ongeveer 10x zo groot is als de nauwkeurigheid van de ingreep met het mesje. De volgende stap van de ingreep, nadat het kapsel geopend is, bestaat erin om de troebele lens te vernietigen en te verwijderen. Bij de oude techniek zal uw chirurg mechanische instrumenten in het oog aanbrengen, om nadien met geluidsgolven de harde lens te verpulveren en daarna op te zuigen . Met de nieuwe techniek zal de Catalys-laser eerst de lens in vele kleine stukjes onderverdelen, waardoor deze kleine stukjes met veel minder energie dan met de oude techniek kunnen verwijderd worden. De nauwkeurigheid waarmee de eerste stappen van de ingreep uitgevoerd worden, zijn uiterst belangrijk voor de plaatsing van de kunstlens in het 2e deel van de ingreep. De nauwkeurigheid van de plaatsing van de kunstlens is dan weer op haar beurt uiterst belangrijk om de gewenste refractie na de ingreep te bekomen.

5. Tenslotte wordt nadat het resterend kapsel nauwkeurig is gereinigd een implantlens ingebracht.

Deze lenzen gaan levenslang mee. Het betreft een plooibare implantlens die zowel monofocaal of multifocaal kan zijn, afhankelijk van het geval. De sterkte en soort lens is voor elke persoon verschillend en wordt berekend voor de ingreep aan de hand van het onderzoek dat uw operatie voorafgaat. Astigmatisme wordt door relaxerende laser-incisies (licht astigmatisme)of door torische implantlenzen (groter astigmatisme) gecompenseerd. Monofocale lenzen geven een goede correctie van het zicht voor één afstand, meestal veraf en zijn altijd het standaard implantaat geweest bij cataractingrepen. Hierbij is er echter nog steeds een bril nodig voor nabij of intermediair. De meest geavanceerde oplossing is een multifocale implantlens, die voor een goed zicht zorgt voor alle afstanden.

Preoperatieve voorzorgen

U moet niet nuchter zijn. Dames geen make up of mascara ! Dagelijkse normale medicatie mag ingenomen worden, ook bloedverdunners. U hoeft geen slaapkledij mee te brengen. Draag bij voorkeur wel losse bovenkledij. Kostbare bezittingen laat u best thuis.

Postoperatief verloop

Na de operatie kan u na korte tijd terug naar huis.
Het geopereerde oog krijgt een verband gedurende de eerste 24 uur.
Aangezien u maar uit één oog ziet, kan u beter niet zelf met de wagen rijden.

Er zijn 2 controleafspraken voorzien op de eerste dag na de ingreep en na 1 week. Hiervoor u krijgt op het dagziekenhuis een afsprakenkaartje mee.
De nazorg bestaat uit oogdruppels: Maxitrol en Indocollyre, 4 maal per dag gedurende 2 weken.
De eerste dagen mag u uw gewone activiteiten uitvoeren.

Alleen zware inspanningen moeten vermeden worden gedurende de eerste week.
Na 3 à 4 weken kan een eventuele brilaanpassing gebeuren.

Complicaties

Complicaties tijdens of na cataractoperaties zijn gelukkig zeldzaam. De ernstigste complicatie na een cataractoperatie is een infectie (0.1%). Het is zeer belangrijk een infectie zeer snel te herkennen en te behandelen. Alarmsignalen zijn een pijnlijk en rood oog , een snel verminderend gezichtsvermogen. Een infectie komt vaak tot uiting gedurende de eerste vier dagen na de ingreep. Bij twijfel contacteert u best zo vlug mogelijk uw oogarts of de oogarts van wacht.

Heb ik na een cataractoperatie nog een bril nodig ?

Bij een klassieke kunstlens kan men enkel streven naar een optimaal zicht ofwel voor ver of voor dichtbij. Een klassiek lensimplant is monofocaal. Monofocaal wil zeggen één scherpe focusafstand, dus ofwel ver, ofwel dicht. Ideaal gezien heeft men met dergelijke lens enkel een bril voor dicht of voor ver nodig. Deze kunstlens wordt voor het grootste deel door het RIZIV terugbetaald. Door plaatsen van een multifocale kunstlens is het mogelijk om zowel voor ver als voor dicht het beeld scherp te stellen. Ideaal gezien heeft men met dergelijke lens geen bril meer nodig, noch voor ver, noch voor dicht. Deze kunstlens wordt niet terugbetaald en valt dus volledig ten laste van de patiënt. Ondanks de huidige accurate metingen en berekeningsformules, is het mogelijk dat er na de ingreep toch nog een brilafwijking blijft. Dit kan verholpen worden door een bijkomende laser-behandeling (LASIK of Bioptics) of door het plaatsen van een corrigerende ‘Add-On lens’ in het oog. Ook voor patienten die opteerden voor een monofocale lens en die het nadien betreuren dat ze nog een leesbril nodig, hebben is er een oplossing. Bij hen is het plaatsen van een multifocale ‘Add-On lens’ mogelijk.

Wat is Nastaar, of secundaire cataract ?

Dit is een vertroebeling van het achterste lenskapsel die de kunstlens ondersteunt. Nastaar treedt op bij de meeste patienten die van cataract geopereerd worden. Dit meestal pas na jaren , maar soms ook vroeger. Hierdoor wordt het zicht terug slechter. Dit wordt verholpen door een opening in dit kapsel te maken met de Yag-laser. Deze behandeling wordt tijdens de raadpleging in de praktijk uitgevoerd. Eens behandeld komt dit niet meer terug.

Hieronder bijkomende info over behandeling van cataract met laser :

Animatievideo catalys laserplatform

info link

Tarieven voor cataractoperaties

Deze prijzen zijn indicatief. Het bedrag kan mogelijks variëren omdat soms bijkomend materiaal en medicatie tijdens de ingreep noodzakelijk zijn. De situatie bij de verzekeraars en de ziekenfondsen wijzigen zeer snel, daarom doen we geen algemene uitspraken over terugbetalingen, maar maken we altijd een gepersonaliseerde raming per patiënt van de eventuele kosten bij een ingreep. Zo weet u steeds waar u aan toe bent. De meeste verzekeringen maken geen onderscheid tussen een operatie in het ziekenhuis of in privaat praktijk. Sommige verzekeringen blijven (vooralsnog) eisen dat de ingreep in het ziekenhuis doorgaat via een dag-hospitalisatie om een tussenkomst voor het persoonlijk aandeel te doen. Lijst van verzekeringen die een tussenkomst voorzien voor operaties buiten het ziekenhuis :

AG insurance (AG Care, Top Hospitalisatie, Top Verpleging, Hospitalisatieverzekering Plus en collectieve contracten)
AXA Belgium en Inter Partner Assistance (Van Breda): ( Collectieve Polis Hospitalisatie Corporate, Polis Hospitalisatie in individuele voortzetting van een collectieve polis Corporate)
ALLIANZ
DKV: IS(+); IS 2000; Clinibudget, Clinicomfort, A2(+); A4(+); IA(+)
Ethias

top