Ziektenleer
 
Strabisme/scheelzien

Behalve het sporadisch scheelkijken tijdens de eerste levensmaanden, is manifest scheelzien altijd pathologisch. Scheelzien komt meestal geïsoleerd voor maar kan ook een teken zijn van een onderliggende oogafwijking zoals aangeboren cataract, of van een meer algemene ziekte. Elk scheelzien moet steeds uitgebreid door een oogarts en orthoptist onderzocht worden. Omwille van het risico op een lui oog is bij een kind met scheelzien een oogonderzoek relatief dringend.

Symptomen | Oorzaken | Behandeling


Het strabismeonderzoek wordt uitgevoerd door een orthoptist. Een orthoptist is speciaal opgeleid om kinderen en volwassen te onderzoeken en behandelt problemen zoals , scheelzien(strabisme), een lui oog (amblyopie), dubbelzien(diplopie), oogbewegingsstoornissen.

Symptomen

Bij kinderen is het meest opvallende symptoom is een wegdraaiend oog. Vaak is dit echter niet duidelijk te zien, en wordt aan de hand van een schoolonderzoek opgemerkt dat het zicht verminderd is. Bij volwassenen is het eerste symptoom vaak dat men alles dubbel begint te zien.

Oorzaaken

Scheelzien kan aanwezig zijn vanaf de eerste levensmaanden. Meestal zijn oogspieren en oogzenuwen gezond maar is de horizontale of verticale balans van de ogen gestoord. Scheelzien kan ook ontstaan op basis van verziendheid. Door het accommoderen om de verziendheid te compenseren ontwikkelen sommige kinderen scheelzien naar binnen. Dit accommodatief scheelzien ontstaat typisch rond de leeftijd van 2 à 3 jaar wanneer een kind meer in detail zijn omgeving wil bekijken. Er is paretisch scheelzien wanneer een oogspier of een groep van oogspieren verlamd is. Deze vorm van scheelzien kan aangeboren zijn maar komt vaker verworven voor, bijvoorbeeld na een ongeval. Oogspieren kunnen ook in hun beweging beperkt zijn. Scheelzien zal optreden wanneer in de beperkte blikrichting wordt gekeken. Aangeboren mechanisch scheelzien komt zelden voor. Bij volwassenen met schildklierlijden worden sommige oogspieren soms minder elastisch waardoor scheelzien en dubbelzien ontstaan in bepaalde blikrichtingen.

Behandeling

Behandeling van scheelzien bij kinderen : afhankelijk van de vorm van scheelzien wordt gekozen voor een bril, een operatie of een combinatie van beide. Afdekken met een pleister is een behandeling voor het lui oog en verandert doorgaans niets aan het scheelzien. Vooraleer te gaan opereren moet eerst het luie oog zo goed mogelijk behandeld zijn.

Behandeling van scheelzien bij volwassenen : esthetisch storend scheelzien bij volwassenen kan soms door een bril maar meestal enkel door een operatie verholpen worden. Patiënten met dubbelzien na een trauma of andere pathologie kunnen vaak goed behandeld worden met een prisma. Er bestaan kleefprisma's die recent ontstaan dubbelzien kunnen corrigeren. Deze plastic prisma's kunnen in sterkte vlot aangepast worden aan een evoluerende scheelzienshoek. Bij een stabiele situatie kan een lichte prismasterkte ingeslepen worden in brillenglazen. Is de noodzakelijke prismasterkte te hoog of varieert het dubbelzien fel naargelang de blikrichting dan zal een operatie aangewezen zijn.

top