Ziektenleer
 
Refractieve chirurgie

Deze bestaat uit Laser(Lasik en Femtolasik), plaatsen van een lensimplant en Bioptics

Symptomen | Oorzaken | Behandeling


Wat zijn de symptomen en oorzaken

Bij afwijkingen van het zicht zoals bijziendheid(myopie), verziendheid(hypermetropie), astigmatisme en ouderdomsverziendheid(presbyopie) is het dragen van een bril nodig. Veel mensen willen zien zonder bril. Door refractieve chirurgie kan deze afwijking behandeld worden zodat het dragen van een bril of contactlenzen niet meer nodig is.

Behandeling kan door 1/laser, 2/een lensimplant en 3/bioptics

1/laser

Waaruit bestaat de laserbehandeling?

Er wordt een klein flapje aan de voorkant van het oog losgemaakt ter hoogte van het hoornvlies, zodat de laserbehandeling hieronder kan gebeuren. Het effect van de laser bestaat erin dat de dikte van het hoornvlies wordt veranderd. Hoeveel weefsel er precies weggelaserd wordt, is afhankelijk van de graad van de bijziendheid, verziendheid of astigmatisme die gecorrigeerd moet worden

.laser chirurgie

Er zijn verschillende soorten laserbehandeling

1/All-lasr of Femtolasik
Hierbij wordt het flapje gecreeërd met de femtosecond laser. Deze ooglaser werkt via fotodisruptie. Het hoornvliesmateriaal wordt gesplitst zonder overdracht van hitte en zonder impact op de omliggende weefsels. De flap is dunner en egaler. Er bestaat een beter voorspelbare flapdikte. De kans op complicaties wordt gereduceerd. De behandeling kan geindividualiseerd gebeuren. Via een wavefront guided behandeling wordt rekening gehouden met de individuele parameters van de patient.

2/ KLASSIEKE LASIK
Hierbij wordt de flap gemaakt met de microkeratoom of het mesje. Deze techniek wordt vooral nog toegepast uit financieel oogpunt.

3/ PRK OF PHOTOREFRACTIEVE KERATECTOMIE
Hierbij wordt geen flapje gemaakt. Bij deze techniek wordt de excimerlaserbehandeling rechtstreeks op het hoornvlies uitgevoerd. Deze techniek wordt gebruikt bij patienten met een dun hoornvlies. Het grote nadeel is dat het postoperatief verloop pijnlijker is en dat de genezing trager verloopt.

4/ PTK OF PHOTOTHERAPEUTISCHE KERATECTOMIE
Deze techniek is vergelijkbaar met PRK maar heeft geen corrigerende waarde. Dit wordt uitgevoerd bij patienten met recidiverende cornea erosies.

5/PRESBY LASIK
De correctie van ouderdomsverziendheid met de laser zit in de pipeline.

top

Hoe verloopt de operatie?

De operatie gebeurt ambulant, zonder hospitalisatie. De ingreep gebeurt in een lasercentrum en niet in een ziekenhuis. De anesthesie is lokaal en gebeurt door indruppeling van een krachtige verdovende druppel. De operatie duurt ongeveer 20 à 30 minuten per oog.

Wie kan geopereerd worden?

Alle patiënten die bijziend, verziend of astigmaat zijn, binnen welbepaalde grenzen, kunnen de ingreep ondergaan. De minimumleeftijd is 18 jaar en de brilafwijking dient sinds ruim één jaar stabiel te zijn. De ingreep kan gebeuren om professionele, esthetische, sportieve redenen of bij personen die contactlenzen niet langer verdragen.

Is de operatie pijnlijk?

Neen, de ingreep zelf is niet pijnlijk. Na de operatie kan het oog wat gevoelig en tranerig zijn. Dit is echter van korte duur.

Wie komt niet in aanmerking voor de operatie?

Tijdens een grondig vooronderzoek kunnen bepaalde ziektetoestanden van het oog of algemene ziekten de arts doen besluiten niet tot de ingreep over te gaan. Het is aan te bevelen zachte contactlenzen voor de vooronderzoeken en de ingreep gedurende één week uit te laten, harde contactlenzen 6 à 8 weken.

Waar moeten we rekening mee houden na de ingreep ?

Het is aan te bevelen een maand niet te wrijven in het oog en zoveel mogelijk contact met water te vermijden. Voor dames geldt dat maquilleren de eerste dagen verboden is. Zwembad, zee, gevaarlijke sporten of watersporten zijn eveneens gedurende één maand te vermijden. Zonnebaden kan, mits bescherming van de ogen. Professionele activiteiten kunnen de dag na de ingreep hervat worden. Een dagje rust na de ingreep is echter zeker aan te bevelen.

Wanneer hebben we optimaal resultaat ?

De mogelijkheid bestaat dat na de ingreep de gezichtsscherpte gedurende een drietal maand wisselend is. De grootste evolutie gebeurt echter gedurende de eerste week à eerste maand.

top

Wat zijn de risisco's van de ingreep ?

Een ding moet duidelijk gesteld worden: het blijft een operatie, dus niet risicoloos. Problemen ter hoogte van de flap, infecties, inflammatie, vertraagde genezing, ondercorrectie, droogheid van het oog en contraststoornissen zijn complicaties die kunnen voorkomen in een klein percentage der gevallen. Zij kunnen het genezingsproces beïnvloeden en vertragen.

Wordt de ingreep terugbetaald ?

De meeste ziekteverzekeringen vergoeden 100 euro per oog.

Wat preoperatief doen ?

• dragen van contactlenzen
• Zachte contactlenzen moeten één week op voorhand uit.
• Harde lenzen moeten 6 à 8 weken op voorhand uit
• Soms wordt aangeraden enkele dagen vooraf met kunsttranen te starten

Wat doen op de operatiedag zelf?

• Rij niet zelf, maar breng een chauffeur mee.
• Geen make-up of mascara voor vrouwelijke patienten.
• U komt op het afgesproken uur naar het centrum.
• Daar wacht U in de wachtzaal tot de verpleegkundige u binnenroept.
• U ondergaat nog een laatste onderzoek.
• U krijgt een kalmeertabletje.
• U krijgt verdovende druppels in het te behandelen oog.
• Even wachten in de wachtzaal.
• U bent aan de beurt.

top

Wat tijdens de ingreep ?

• U ligt neer op een comfortabel bed.
• De huid rond het oog wordt ontsmet.
• Een steriele doek wordt aangebracht.
• Adem rustig eronder, u hebt zuurstof genoeg.
• Een ooglidsperder wordt aangebracht om de oogleden open te houden, zodat u niet kan knipperen.
• Het oog wordt gespoeld en gedroogd.
• De flap wordt gemaakt thv beide ogen.
• U wordt onder de excimerlaser gebracht.
• Er wordt u gevraagd naar het groen knipperlicht te kijken
• De flap wordt omgeklapt en de laserbehandeling wordt gestart.
• Het oog wordt gespoeld en de flap wordt teruggelegd.
• De ingreep duurt ongeveer 20 minuten per oog.
• Na de ingreep krijgt u een beschermbrilletje of schelp.

Wat na de ingreep ?

• de dag zelf:

 

Tobradex oogdruppels 4 x/ dag

 

 

Kunsttranen 4x/ dag

 

• de volgende dag:

 

Controle bij de oogarts.

 

 

Tobradex oogdruppels 4 x 1 druppel per dag gedurende een week

 

 

Een voorschrift wordt u door de arts bezorgd.

 

 

In sommige gevallen dient langer dan een week gedruppeld te worden.

 

 

Kunsttranen.

 

• tot twee weken postoperatief:

 

Beschermbril 's nachts.

 

 

Geen oogmake-up.

 

 

Kunsttranen.

 

• tot 1 à 2 maand ostoperatief:

 

Niet zwemmen.

 

 

Niet in het oog wrijven.


top

Welke lasers worden er gebruikt?

Excimer laser: MEL 80 Zeiss

Femtosecond laser: VisuMax Zeiss

2/Plaatsen van een lensimplant

Waaruit bestaat de laserbehandeling?

Hierbij wordt een implanteerbare contactlens in het oog zelf geplaatst. 
Dit wordt meestal voorgesteld aan patiënten die niet in aanmerking komen voor een Lasik behandeling.

Er bestaan verschillende types van lenzen, zoals:

• De Artisan lens en Artiflex lens: deze wordt vastgezet aan de iris
• De ICL lens: dit is een contactlens die bovenop de eigen ooglens wordt geplaatst.
• Het uitvoeren van een staaroperatie, maar dit bij patienten waar de lens nog helder is.

De ingrepen kunnen gebeuren onder lokale of algemene verdoving.

lensimplant

3/Bioptics

Na een lensimplantatie kan een aanvullende laserbehandeling zorgen voor een finetuning van het visuele resultaat. De combinatie van lensimplant en laser noemt men bioptics

top