Ziektenleer
 
Proliferatieve vitreoretinopathie

Proliferatieve vitreoretinopathie (PVR) is de meest frequente complicatie na heelkunde voor een netvliesloslating. De incidentie is ongeveer 8 à 10 %. Proliferatieve vitreoretinopathie, wordt veroorzaakt door een te sterke littekenvorming in het oog.

Symptomen | Oorzaken | Behandeling


Wat zijn de symptomen ?


Verlies van zicht, dit indien door uitgebreide PVR ook de maculaire streek wordt ingenomen.

Wat is de oorzaak ?

 

Bij het ontstaan van een scheur kan een netvliesloslating optreden. RPE (pigment)cellen die zich normaal onder de retina bevinden, komen door de scheur in contact met het vitreum. Zelfs indien de netvliesloslating hersteld is, kunnen deze cellen prolifereren op de oppervlakte van het netvlies en soms ook onder het netvlies. Dit in de vorm van lagen die later samentrekken en zo het netvlies terug lostrekken. Proliferatieve vitreoretinopathie is de frequenste complicatie na een netvliesloslating. Komt voor in ongeveer 8 tot 10 % van de patiënten die een netvliesloslating ontwikkelen.

Wat is de behandeling?

 

Spijtig genoeg is PVR een vrij dramatische complicatie van heelkunde voor netvliesloslating, en kan deze een uitgesproken visusdaling uitlokken. Daar waar PVR vroeger niet te behandelen was , is het succes in de behandeling van netvliesloslatingen door PVR vandaag de dag gelukkig veel verbeterd. Indien PVR ontstaat , is het soms noodzakelijk meerdere ingrepen uit te voeren alvorens een goed resultaat te bekomen. In sommige gevallen is het onmogelijk om een goed eindresultaat te bekomen. Door middel van vitrectomie met verwijderen van het littekenweefsel , en aanleggen van de retina met speciale producten en gas of olie is het mogelijk de retina opnieuw aan te leggen. Perfluoron wordt gebruikt om de retina terug vlak te duwen. In combinatie met een peeling van de PVR membraan laat dit vaak toe de retina opnieuw aan te leggen en de visus te herstellen. Op het einde van dergelijke ingrepen is het noodzakelijk een interne tamponade te plaatsen in het oog, dit door middel van een gasbel ofwel siliconenolie. Het voordeel van een gasbel is dat deze spontaan verdwijnt in de loop van 2 tot 3 weken. Het voordeel van gebruik van siliconenolie is dat de patiënt de dag na de ingreep opnieuw vrij normaal kan bewegen zonder dat hij zijn hoofd in een bepaalde positie moet houden. Het nadeel is echter dat siliconenolie na enkele maanden moet verwijderd worden door middel van een heringreep. De keuze tussen gas of olie wordt vooral bepaald door de ernst van de PVR.

top